A2 – taseme eesti keele

A2 – taseme eesti keele

16.09.2019 – 30.06.2020, (Tööstuse 1, Lagedi)

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

200 ak.t (millest 150 tundi on kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd- 2475,00 euro)

Sihtgrupp

Eesti keelt A1 tasemel valdavad õppijad, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed):

https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/Oluline-info.pdf

Koolituse sisu

  • Õpime kirjutama teated ja isiklikke kirju, loeme palju tekste, harjutame valikulise lugemise oskust.
  • Kinnitame ka grammatiliste konstruktsioonide kasutamist.
  • Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele AK-A2-kava

Õpiväljundid

Kuulamine: koolituse lõpetaja mõistab tuttaval teemal kuuldud selgelt esitatud teateid, lühikesi tekste; suudab tabada lihtsamat faktiinfot audiokuulutusest.
Lugemine: koolituse lõpetaja loeb ja saab aru lühematest tekstidest, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu, leiab tekstist olulise info; mõistab lühikesi isiklikke kirju, igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades.
Kirjutamine: koolituse lõpetaja kirjutab lühikesi tekste, isiklikke kirju ja teateid tuttaval teemal; ning täitab ametlikke dokumente oma isikuandmetega.
Rääkimine: koolituse lõpetaja räägib, oskab küsida ja vastata igapäevateemadel.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018