Hooldustöötaja – täispikk koolitus kutseeksamiks ettevalmistamiseks

Hooldustöötaja – täispikk koolitus kutseeksamiks ettevalmistamiseks

09.2019 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)
11.2019 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)
12.2019 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)

 

 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Hooldustöötaja – täispikk koolitus kutseeksamiks ettevalmistamiseks
230 akadeemilist tundi (millest 140 a.t. teoreetilist ettevalmistust, 80 a.t. õppepraktikat, 10 a.t. iseseisvat tööd)
Toimumise koht: Narva, Rakvere, Tallinn
Koolituse maksumus: 1920,00€
Õppekeel: vene keel

Õpingute alustamise tingimused

Eelduseks koolitusel osalemisel on:

 • keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon
 • varem kokkupuude hooldamisega

Koolituse sisu

 • Hooldustöötaja kohustuslikud tööosad. Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused
 • Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia
 • Gerontoloogia ja eaka hooldus
 • Erivajadustega inimeste hooldus
 • Hooldus erinevate haiguste korral
 • Surija hooldus
 • Toitumis- ja ravimõpetuse alused
 • jm.

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:

 • Orienteerub sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis ja teab erinevaid teenuseid ja toetusi, tunneb kutsealast tegevust puudutavaid EV õigusakte.
 • Järgib kutse-eetikat igapäevatöö olukorras.
 • Reageerib kliendi toimetuleku ja abivajaduse muutusele.
 • Pakub kliendile turvalist teenust rakendades töötervishoiu ja –ohutuse reegleid.
 • Juhendab klienti lähtuvalt terviseedenduse põhimõtetest.

Õpetaja

Anna Rohtla

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018