Juhiabitöö

09.2019 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)
11.2019 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)
12.2019 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)

 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Juhiabitöö
102 akadeemilist tundi (millest 36 a.t. teoreetilist ettevalmistust, 64 t. õppepraktikat, 2 t. eksam)
Toimumise koht: Narva, Rakvere, Tallinn
Koolituse maksumus: 1326,00€
Õppekeel: vene keel

Õpingute alustamise tingimused

Piisav motivatsioon töötamiseks asjaajamise valdkonnas, vähemalt keskhariduse olemasolu.

Koolituse sisu

 • Tööõigus
 • Asjaajamine
 • Arhiveerimine
 • Personalijutimine
 • Eesti asjaajamiskeel
 • Inglise ärikeel

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:

 • oskab paremini koostada ja kujundada erinevaid dokumente
 • täienevad teadmised ettevõtte dokumendihaldusest
 • oskate paremini läbirääkimisi korraldada
  konflikte lahendada
 • pareneb ärisuhtluse kogemus, telefonivestluste ja kõne etikett

Õpetaja

H.Kärdi

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018