Raamatupidamise alused ja programm 1C: Ettevõte

Raamatupidamise alused ja programm 1C: Ettevõte

09.2019 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)
11.2019 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)
12.2019 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)

 

  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Raamatupidamise alused ja programm 1C: Ettevõte
210 ak. t.(auditoorne – 80 a.t., praktiline – 126 a.t., arvestuslik töö – 4 a.t.)
Toimumise koht: Narva, Rakvere, Tallinn
Koolituse maksumus: 1840,00€
Õppekeel: vene keel

Õpingute alustamise tingimused

Koolitus on mõeldud isikutele, kes kursuse läbides omaksid vajalikuid teadmisi raamatupidamise programmi 1 C: Ettevõte iseseisvaks kasutamiseks.

Koolituse sisu

– Raamatupidamise korraldamise põhitõed
– Raamatupidamissüsteem 1 C: Ettevõte
– Arvestuse plaan, sise-eeskirjad, analüüsiobjektid
– Töö teatmitega ja registritega
– Raamatupidamise dokumentatsioon (nõuded, vormistamine, Word- ja Exel-tabelid)
– Raamatupidamise bilanssi valem
– Pangaarveldused, kassa
– Maksete arveldus, kulude arveldus.

Õpiväljundid

Koolituse edukalt lõpetanud õppija:
– Lähtub oma töös raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõutest ning teitest  raamatupidamise korraldamise õigusaktidest
– oskab koostada raamatupidamise dokumentatsiooni
– oskab raamatupidamisdokumente töödelda raamatupidamisregistrites vastavalt  õigusaktide nõuetele
– oskab teostada käibemaksu arvestamist, palgaarvestust,  põhimõtteid, puhkusetasu arvestust
– oskab arvestada varad, kohustusi ja omakapitali
– oskab arvestada  amortisatsiooni.

Õpetaja

Nina Egorova

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018