Alla Zarubina

Project Description

Eesti keele õpetaja
Kõrgharidus: eesti keele (kui võõrkele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool
Töökogemus eesti keele õpetajana 1999 – k.a.