Margit Lestsepp

Project Description

Eesti keele õpetaja
Kõrgharidus:
– magistrikraad – eriala: organisatsioonikäitumine, Tallinna Ülikool,
– magistrikraad – eriala: klassiõpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Täienduskoolitus:
– eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus.
Töökogemus eesti keele õpetajana 11 aastat.