Tiina Tursman

Project Description

Eesti keele õpetaja
Kõrghariduse: Pedagoogika ja algõpetuse meetodika, Tallinna Pedagoogikaülikool
Täiendkoolitus: Eesti keel kui teise keele õpetajate täiebduskoolituskursuse, Migratsiooni Sihtasutus
Töökogemus eesti keele õpetajana 2013 – k.a.