Tiina Tursman

Project Description

Tiina on õpetanud viimased 6 aastat eesti keelt.
Kõrgharidus: Pedagoogika ja algõpetuse meetodika, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Täiendkoolitus:
Eesti keel kui teise keele õpetajate täiebduskoolituskursuse, Migratsiooni Sihtasutus.