Arvutikasutus

  • Arvuti algõpe

    03.2020 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)
    04.2020 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)
    05.2020 Tallinn (kokkuleppel üliõpilastega)