Õppekeskkond

Õppebaas võimaldab õppekava nõuetele vastava teoreetilise ja praktilise koolituse läbiviimist. Õppe paremaks läbiviimiseks õppeklassides on olemas püsiv internetiühendus.
Õppetöö läbiviimiseks koolis on olemas soe ja hea valgustusega õppeklass teoreetilise õppetöö läbiviimiseks, koos arvuti- ja videotehnikaga. Varustus: lauad ja toolid õppijatele, õpetaja laud ja tool, tahvel.

Lisaks:
* videoaparatuur audiovisuaalsete õppematerjalide demonstreerimiseks
* õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbiviija

Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Avatud Koolitus õppekorralduse alused