Учителя

Eda Brehhova

Опыт преподавания эстонского языка в общеобразовательных и языковых школах – более 29 лет.
Высшее образование: Eesti keel ja kirjandus, Tartu Ülikool.

Узнать больше

Tiina Tursman

Опыт преподавания эстонского языка 6 лет.
Высшее образование: Pedagoogika ja algõpetuse meetodika, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Дополнительное образование:
Eesti keel kui teise keele õpetajate täiebduskoolituskursuse, Migratsiooni Sihtasutus.

Узнать больше

Anna Dekelbaum

Опыт преподавания эстонского языка 2 года.
Образование: Magistrikraad – eriala vene keele kui võõrkeele õpetaja, Tallinna Ülikool.

Узнать больше