Test A2-B1

Nimi ja perekonnanimi
Telefon
E-post


1) Kirjutade lünka õige vorm.


1) Kas on palju hobisid?
(sa, sind, sinu, sinuga, sinult, sinust, sinuta, sul, sulle)

2) Kas käid tihti trennis?
(sa, sind, sinu, sinuga, sinult, sinust, sinuta, sul, sulle)

3) Kas meeldib koristada?
(sa, sind, sinu, sinuga, sinult, sinust, sinuta, sul, sulle)

4) Kas sinu perekond on rahul?
(sa, sind, sinu, sinuga, sinult, sinust, sinuta, sul, sulle)

5) Kas su sõbrad kutsuvad oma sünnipäevale?
(sa, sind, sinu, sinuga, sinult, sinust, sinuta, sul, sulle)

6) Kas su sõbrad lähevad mõnikord kinno ilma ?
(sa, sind, sinu, sinuga, sinult, sinust, sinuta, sul, sulle)

7) Kas su abikaasa on targem?
(sa, sind, sinu, sinuga, sinult, sinust, sinuta, sul, sulle)

8) Kas politsei on autojuhi load kunagi ära võtnud?
(sa, sind, sinu, sinuga, sinult, sinust, sinuta, sul, sulle)


2) Ühendage lauseosad lauseteks. Kirjutage laused ja pange kõik puuduvad kirjavahemärgid.


1) Amet kõik (et ta eest ära jookseb)
2) Enne mõtle (aga paha peetakse meeles)
3) Ei saa lind kõrgemale lennata (aga mitte tööd)
4) Kerge lubada (ja lase ka teistel elada)
5) Ega töö jänes pole (mis tühjal vaja on)
6) Ela ise (siis ütle)
7) Et õpetada (kui tiivad kannavad)
8) Heategu unustatakse ära (on vaja õppida)
9) Homseks hoia leiba (nõnda palk)
10) Kahevõrra aitab see (sellelt palju nõutakse)
11) Kas täis kõht teab (aga raske täita)
12) Kellele palju antud (kes ruttu aitab)
13) Kuidas töö (mis leiba annab)