Test A2-B1

Nimi ja perekonnanimi
Telefon
E-post


1) Vali vastuse variantide hulgast sobiv vastus


1) võõrkeelt te räägite?
( mis, kas, kuidas, missugune, ei oska vastata )

2) Minu lapsed käivad juba
( kooli, koolist, koolis, koolisse, ei oska vastata )

3) Kuhu me puhkusele ?
( käime, tulesime, mineme, läheme, ei oska vastata )

4) Kui väljas on külm, panen sooja mantli
( selga, seljast, selja, seljale, ei oska vastata )

5) sul on koer?
( kus, kes, kas, mis, ei oska vastata )

6) Vabandage, mis kell on? – Kell on 10.50
( kümne minuti pärast kümme, kümne minuti pärast üksteist, kümme minutit üksteist läbi, kümme minutit kümme läbi, ei oska vastata )

7) Kas sa saad aidata?
( mulle, mind, minu, minuga, ei oska vastata )

8) Kas see kübar sobib mulle? –
( ei soovi, Ei sobib, Ei sobiks, Ei sobi, ei oska vastata )

9) Poes on juust kui turul.
( kallis, kallem, kallisem, kallim, ei oska vastata )

10) Vabandage, kuidas ma saan ?
( raudteejaamasse, raudteejaamale, raudteejaama, raudteejaamani, ei oska vastata )

11) Minge tänava ja keerake nurga paremale.
( läbi ... taha, üle ... ümber, üle ... taha, mööda … ümber, ei oska vastata )

12) Kas Sa soovid pigem teed kohvi?
( sest, aga, ja, või, ei oska vastata )

13) Täna on mul kindad
( peas, käes, seljas, jalas, ei oska vastata )

14) Alla 16-aastased ei tohi autot
( sõita, osta, minna, juhtida, ei oska vastata )


2) Ühendage lauseosad lauseteks. Kirjutage laused ja pange kõik puuduvad kirjavahemärgid.


1) Amet kõik ( et ta eest ära jookseb )
2) Enne mõtle ( aga paha peetakse meeles )
3) Ei saa lind kõrgemale lennata ( aga mitte tööd )
4) Kerge lubada ( ja lase ka teistel elada )
5) Ega töö jänes pole ( mis tühjal vaja on )
6) Ela ise ( siis ütle )
7) Et õpetada ( kui tiivad kannavad )
8) Heategu unustatakse ära ( on vaja õppida )
9) Homseks hoia leiba ( nõnda palk )
10) Kahevõrra aitab see ( sellelt palju nõutakse )
11) Kas täis kõht teab ( aga raske täita )
12) Kellele palju antud ( kes ruttu aitab )
13) Kuidas töö ( mis leiba annab )