Test B2-C1

Nimi ja perekonnanimi
Telefon
E-post


1) Lõpetage laused. Kirjutage sulgudes olevad sõnad sobivas käändevormis

1.1) Looduse kasutuskoormust reguleeritakse
(metsad, sood, rannikualad, niidud)

1.2) Metsade tallamiskindlust jagatakse kolmeks:
(tallamisõrnad, tallamistundlikud, tallamiskindlad)

1.3) Puhkealade planeerimisel tuleb tallamistundlikes metsades piirata
(ratsutamine, mägijalgrattaga sõitmine, massiüritused)

1.4) Mets pakub võimalusi
(jalutamine, tervisejooks, looduse vaatlemine, pikniku pidamine, telkimine)

1.5) Looduse üksikobjektidest on võetud kaitse alla mitmeid
(puud, rändrahnud, joad, pangad, astangud, koopad)

1.6) Metsamarjadest valmistatakse tööstuslikult
(keedised, mahlad, veinid, salatid)

1.7) Seenekasvatusistandusi rajatakse
(keldrid, vanad kaevandused, kivimurrud)

1.8) Aasta ringi võib osta tööstuslikult kasvatatud
(šampinjonid, sirmikud, austerservikud)

1.9) Võrtsjärve õppekeskuse akvaariumides võib jälgida mageveekalu:
(ahvenad, angerjad, haugid, kogred, karpkalad, säinad, särjed, lestad, lutsud)

1.10) Linde elab kõikjal -
(metsad, põllud, veekogud, heinamaad, kultuurmaastik)


2) Eesti keeles on igal käändsõnal neli põhivormi

Ainsuse nimetav kes? mis? missugune? Ainsuse omastav
kelle? mille? missuguse?
Mitmuse osastav keda? mida? missugust?
2.1 artikkel
2.2 kirjand
2.3 taotlus
2.4 suur
2.5 naine
2.6 lugu
2.7 lugu
2.8 blogi
2.9 hea